Euskadi, made in: a escapada vasca

Euskadi, made in: a escapada vasca

01 de Febreiro, 2009 - 12:00 h. | Publicada por

A gastronomía, a paisaxe verde, a praia cercana ás cidades e aos grandes contenedores culturais. Son algúns dos valores que quere vender Euskadi para atraer turismo neste ano de crise. Os vascos contan cun Plan de Marketing innovador que pretende aplicar conceptos industriais á xestión turística. O seu stand en Fitur recibiu o premio como o mellor dos presentados polas comunidades autónomas

No mercado nacional o País Vasco aplicará estratexias directas para captar ao denominado público cautivo, con especial incidencia en Madrid e Barcelona, lugar de procedencia da maioría dos turistas de anos anteriores. Tamén incentivarán as visitas procedentes fundamentalmente de Francia e doutros paises do entorno máis inmediato, segundo Iñigo Uriarte, da Axencia Vasca de Turismo.

Euskadi levouse o premio en Fitur 2009 ao stand máis innovador, por unha presentación do producto que reutilizou antigos contenedores da industria naval como expositores. Todo iso misturado cunha orixinal superficie de cesped artificial que quería simbolizar o verde vivo e permanente dos vales e da paisaxe vasca.

Sociedade