¿Para que es esa manifestación?

Programa: 
Músicas e Letras

Sen perder a compostura indiqueille que o galego corre serio risco de desaparición, que os xovenes o falan cada vez menos, e que, se non hai unha acción das institucións decidida, en 20 ou 30 anos, convertiráse nunha lingua morta como o latín. A señora tatabexou un momento e sinalou ao tempo que cambiaba de idioma: Non hai perigo, o galego sempre estivo ahí, nunca se promoveu e sempre se falou, e sempre se falará. Ao tempo marchou proseguindo cos seus improperios.