Adestrar cans abandonados para detectar incendios forestais

Programa: 
A Bancada

En San Valentin tamén deseñaron e programaron un robot que terá que pasar unha serie de probas. Ademais prepararon un poster no que explicarán a súa visión dos valores de inclusión, traballo en equipo e compañeirismo.