Adestrar con chubasqueiro é contraproducente

Programa: 
Vilanova

O psicólogo tamén propón dous exercicios de relaxación baseados na visualización.