Entre 23 e 75 patrullas do Exército colaborarán na loita contra os incendios