A Federación Española de Fútbol incumpre a Lei de Igualdade