As funcións do coaching

Programa: 
Vilanova

O coach non é un  terapeuta, un psicólogo. Non debe realizar terapia psicolóxica senón que ten que centrarse nas solucións.