Galicia traballa pola recuperación dos burros

Programa: 
Rumboia