Máis do 20% dos turistas que visitan Galicia veñen atraídos pola calidade dos produtos agroalimentarios