O cambio climático produce no agro galego aumento das secas e problemas de sanidade vexetal e animal

Programa: 
Rumboia