O Centro Tecnolóxico Lácteo nace co fin de evitar que Galicia deixe escapar o valor da súa produción leiteira