O Consello da Xunta dá o seu visto e prace ao plan contra os lumes forestais