O profesor Jorge García Fernández gaña o I Concurso Fotográfico da Universidade da Coruña

Programa: 
Rutas, eventos, escapadas

Puideron participar nesta iniciativa todos os membros da comunidade universitaria (agás os membros do xurado e do comité organizador), incluíndo estudantado, persoal de administración e servizos e persoal docente e investigador. O tema do concurso fotográfico estableceuse en “interculturalidade e identidade multicultural”. O xurado escolleu 60 fotografías co recoñecemento de integraren a exposición “Entreculturas”, e dentro destas, escolleu o primeiro premio, dotado con mil euros, e que vai para a obra “De quen vés sendo”, de Jorge García Fernández, profesor; e un segundo premio, dotado con 400 euros, e que recibe “Velos para guarecerse de la lluvia, paraguas para recoger caramelos”, de Roberto Amado Palacios, estudante.
Unhas 50 persoas, de diferentes colectivos da comunidade universitaria, participaron e foron admitidos neste evento -40 estudantes, 6 profesores, 3 matriculados en tese e 1 persoal de administración e servizos-. Cada participante podía entregar ata dúas fotografías.