Os camiños para atallar a violencia no deporte

Programa: 
Vilanova

No programa de benestar e saúde Vilanova de Radio Fene, falou dese tema e tamén dos exercicios recomendados para facer desaparecer as maniotas.