Os galegos tamén practican a “espeleoloxía do sol”, o descenso de barrancos

Programa: 
A Base do Deporte