Só o 1,2% dos beneficios dos parques eólicos destinouse ao rural