Un de cada dous galegos practica algunha actividade físico-deportiva

Programa: 
A Base do Deporte

Os expertos recomendan moita prudencia á hora de comezar a práctica deportiva.