Cousas do confinamento

Programa: 
Vilanova

Falamos hoxe no espazo Vilanova dos problemas de carácter psicolóxico máis comuns ou que poideran darse durante o confinamento no estado de alarma. Cita dous o psicóloco José Barcia, un sería o problema para conciliar o sono e o outro, a ansiedade.