A mirada dos outros na constelación Iridium

Programa: 
Club de lectura
Anxos García Fonte, Francisco Castro e Henrique Sanfiz

Esta sociedade adoita ver as secuelas da enfermidade e non a xente, a persoas, a individuos, como reflexa unha historia que quere facer pensar. “Eu si que sei o que é o medo” afirma a protagonista de “Iridium” que se queixa da inexistencia de "libros que expliquen o que é o amor". Falamos deste volume, da xente con distintas capacidades e da culpa,  co escritor Francisco Castro e coa profesora Anxos García Fonte.. Iridium é unha historia de amor, de discriminacións e inxustizas. Fálase da amizase máis alá das dificultades. “Iris non é unha muller empoderada, é o seguinte” conclue Castro.