Pousando antergos en Laraxe

Programa: 
Club de lectura
Andrés Fernández Rifón, autor de Pousando antergos.Laraxe

“Pousando antergos.Laraxe” Un libro de fotografías que ilustra o paso do tempo. Esther Val, Tatty Lavandeira, Andrés C.M.Ribeira, Henrique Sanfiz e Andrés Fernández Rifón participaron na conversa sobre este volume.